UG Budućnost

Udruženje građana "Budućnost" je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece.

Online savjetovalište

Online savjetovalište

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

U pripremi

U pripremi

Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ i Dajana Ilić, koordinatorka projekta „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ razgovarale su juče u Tuzli sa Mimom Dahić, koordinatorkom UG „Vive žene“ Tuzla, partnerima u pomenutom projektu o njegovoj implementaciji, ali i daljim koracima i aktivnostima za realizaciju.

S obzirom da je krajnji rezultat projekta razvijen i implementiran model za tretman počinilaca u dvije nove regije u BiH (Bijeljina i Istočno Sarajevo) sa uspostavljenim efikasnim procedurama za multi-sektorsku saradnju i praćenje primjene uspostavljenih mehanizama u oblasti psihosocijalnog tretmana počinilaca, predstavnice ove dvije organizacije radiće na jačanju kapaciteta stručnjaka za rad sa počiniocima nasilja, osnivanju multidisciplinarnih timova zaduženih za razvoj psihosocijalnog tretmana za rad sa počiniocima u njihovim lokalnim zajednicama, kao i razvijanju i uspostavljanju održivih mehanizama za provođenje i praćenje psihosocijalnog tretmana počinilaca.

Na sastanku je dogovorena realizacija treninga za profesionalce zaposlene u institucijama koje pokrivaju rad, kako sa žrtvama, tako i sa počiniocima nasilja, koji bi trebao biti održan u aprilu ove godine.

Projekat podržali su organizacije IAMANEH i UN Woman.

Koliko je medijsko izvještavanje važno, sa čime se novinari i novinarke sureću kada je u pitanju izvještavanje u kriznim situacijama, kao i šta oni, koji su bili među prvima na terenu kada su Bosnu i Hercegovinu 2014. godine zadesile poplave, misle o reakcijama i akcijama vlasti, institucija i civilnog sektora bile su samo neke od tema radionice za medije održane od 27. do 29. januara ove godine.

Radionica je održana u okviru projekta "Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije - do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama" koji se provodi u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac, a učesnici su bili predstavnici medija iz opština obuhvaćenih projektom.

Razgovarano je i o Strategiji informisanja koju će Udruženje građana "Budućnost" izraditi u okviru ovog projekta i drago nam je što smo se svi zajedno usaglasili da predstavnici Civilne zaštite, Doma zdravlja, Opštine, Policije, Veterinarske službe, Vodovoda, Elektrodistribucije, NVO sektora i mediji moraju da razviju saradnju još bolje komunikacije, kako bi reakcija u kriznim situacijama, poput poplava iz 2014. godine, bila na većem nivou, a sve sa ciljem zaštite građana i lokalnih zajednica koje su suočene sa nekom od prirodnih katastrofa.

Pored saradnje sa medijima kroz radionice u okviru ovog projekta planirane su i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi znali šta mogu da učine i kako mogu da pomognu prilikom neke od prirodnih katastrofa, ekološke lokalne akcije čiščenja, saniranje sektorskih ambulanti u mjesnim zajednicama iz tri opštine obuhvaćene projektom, radionice i obuke fizičkih lica za izradu biznis plana, kao i podsticaj za realizaciju planova, edukacije profesionalaca, itd.

Projekat finansira Evropska unija.

 

Kada bismo vam rekli da je bilo lako sve ove godine i da su nam od samih početaka cvjetale ruže i sva vrata bila otvorena znali bi da je to početak jednog dobrog vica.

Naše Udruženje registrovano je u decembru 1996. godine, netom po završetku rata u BiH. Bio je to period u kojem su nas političke strukture doživljavale kao neprijatelje i strane plaćenike i trebalo je vremena da steknemo povjerenje koje uživamo danas. Za naše stanovništvo to je bio  period kada im je trebala svaka vrsta pomoći, naročito pomoć u vezi sa povratom imovine, a mi smo činili su moguće i nemoguće da im izađemo u susret. Bili su to sitni, ali ispostaviće se dalje, veoma važni, koraci za nastanak „Budućnosti“ kakvu je znate danas.

Od usluge besplatne pravne pomoći, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Omladinskog centra, Sigurne kuće, Muškog centra, Dnevnog centra, preko brojnih drugih propratnih zagovaračkih i humanitarnih aktivnosti Udruženja, danas sa ponosom možemo da kažemo da smo respektabilna organizacija koja je poznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire kao neko ko je svoje aktivnosti usmjerio na zaštitu osnovnih ljudskih prava.

Ponosni smo na mnoge stvari koje smo ostvarili, zakone na koje smo uticali, na žene i djecu koje smo "spasili", na sve edukacije, seminare i obuke koje smo organizovali. Ponosni smo i na  referalni mehanizam koji smo razvili prepoznajući potrebu da opština kao stub svake lokalne zajednice preuzme odgovornost i razvije mehanizme saradnje sa institucijama koje djeluju u lancu podrške žrtvama nasilja. Ovaj model, poznatiji kao „Modrički model“ prepoznat je od strane institucija na višim nivoima vlasti, te je ugrađen u državne strategije i akcione planove.

Danas, kada slavimo dvije decenije postojanja osjećamo neizmjeran ponos na sve učinjeno i sreću što nismo odustali niti promijenili motive koji su nas prvobitno i ponukali na ovu borbu. Veliku zahvalnost dugujemo svima onima koji su vjerovali u nas i nisu odustali od naših ideja i uvjerenja čak i onda kada je djelovalo nemoguće. Mi našu borbu nastavljamo i dalje. 

 

 

U sklopu projekta "Ulaganje u djecu", koji je podržan od strane Međunarodne organizacije "Save the Children", djeca - volonteri UG "Budućnost" juče su prisustvovali Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Opštine Modriča za 2017. godinu.

Ovim činom djeca nastoje da skrenu pažnju na važnost izdvajanja za djecu, odnosno povećanu vidljivost djece u lokalnom budžetu. Osim toga, djeca na ovaj način djeluju u pravcu podizanja svijesti odraslih o  potrebama djece i kreiranju takvog budžeta koji će uvažiti i njihove potrebe. Uz sve navedeno, djeca uče i kako se demokratskim principima može uticati na odluke onih koji kreiraju budžetska izdvajanja za građane, a time su dužni da vode računa i o djeci.

U sklopu ovog projekta, predstavnici UG "Budućnost" bili su pokretači ideje o izradi Lokalnog akcionog plana za djecu, čiju radnu verziju možete pogledati klikom na link ispod:

http://www.buducnost-md.com/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica